Följande har aviserat att de kommer, och fler är på väg …..