Tisdag 13/6

16.00-19.00  Sjösättning i Docksta och Näske

Onsdag 14/6

14.00-18.00 Sjösättning i Docksta och Näske

Från kl 12.00 Registrering på Race Office

20.00 Öppningscermoni

23.55 Varningssignal tune up race

Torsdag 15/6

09.00 Skepparmöte

10.55 Första varningssignal

18.00 Middag

Fredag 16/6

10.55 Första varningssignal

19.00 Regattamiddag

Lördag 17/6

10.55 Första varningssignal

16.00 Prisutdelning

18.00-20.00 Upptagning i Docksta och Näske

Söndag 18/6

11.00-13.00 Upptagning i Docksta och Näske